Ichikukai Dojo

Address: Maesawa 3-4-10, Higashi Kurume-shi, Tokyo 203-0032

Tel/Fax: +81-424-71-1973

E-mailL: info (at) www.ichikukai.com